หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
เป้าหมาย/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
คำขวัญ/ปรัชญา
ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรของโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

 

images/stories/st2.gif
สพป.สฎ.เขต2

 

24 ก.ค. 2014 21:36น.
หน้าแรก arrow บุคลากรของโรงเรียน arrow ครูธุรการ
  
ครูธุรการ

images/stories/teacher 026.png นางพทุมรัตน์ บุญชูศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบงาน ธุรการโรงเรียน
E-mail:
   
 


ไม่มีบทความในประเภทนี้

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว www.maleaw.ac.th